Przejdź do treści strony

Gmina Pabianice

Biuletyn Informacji Publicznej

Gospodarka odpadami - Stawki opłat, terminy płatności, nr rachunku do wpłat

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

 • 14 zł/osobę/miesiąc - odpady segregowane
 • 28 zł/osobę/miesiąc - odpady niesegregowane

Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

 • odpady biodegradowalne - 1 raz w miesiącu- cena 27 zł. za pojemnik;
 • odpady komunalne zmieszane - 2x w miesiącu zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych - cena 54 zł. za pojemnik.

Zainteresowani mieszkańcy aby skorzystać z dodatkowo płatnych usług dodatkowych muszą składać wypełnioną deklarację w pok. 16.

Opłaty należy wnosić kwartalnie, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Wpłat można dokonywać:

 • w kasie Urzędu Gminy - u Sołtysów
 • przelewem na konto Urzędu Gminy w Pabianicach, nr rachunku bankowego: 75 1090 1304 0000 0001 4382 7141

Kalendarze odbioru odpadów:

Metryczka
 • wytworzono:
  23-12-2019
  przez: Mariusz Rzepkowski
 • opublikowano:
  23-12-2019 22:01
  przez: Mariusz Rzepkowski
 • zmodyfikowano:
  27-12-2019 08:04
  przez: Mariusz Rzepkowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Pabianice
  odwiedzin: 3148
Dane jednostki:

Gmina Pabianice
95-200 Pabianice
ul. Torowa 21
NIP: 731-191-39-30

Dane kontaktowe:

tel.: 042 213 96 60
fax: 042 213 96 76
e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl
strona www: pabianice.gmina.pl