Przejdź do treści strony

Gmina Pabianice

Biuletyn Informacji Publicznej

Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu

Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

 

POZIOM

ROK

2013

2014

2015

2016

2017

2018

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

22,4%

27%

32,2%

24,6%

25,83%

36,15%

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

100%

100%

100%

100%

100%

99,56%

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów

33,1%

50,00%

13,2%

43,3%

28,97%

62,1%

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2020
  przez: Mariusz Rzepkowski
 • opublikowano:
  26-01-2020 21:48
  przez: Mariusz Rzepkowski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Pabianice
  odwiedzin: 427
Dane jednostki:

Gmina Pabianice
95-200 Pabianice
ul. Torowa 21
NIP: 731-191-39-30

Dane kontaktowe:

tel.: 042 213 96 60
fax: 042 213 96 76
e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl
strona www: pabianice.gmina.pl